Ude fraI 2005 besøgte "Kirken i Farver" Orte Kirke og 4 andre kirker i den gamle Aarup kommune og fik en fin fremvisning fra kirkerummet. Skulle nogen i menigheden have lyst til at (gen)se denne udsendelse kan det nu ske ved at klikke på nedenstående link:

Klik her
Læs mere om denne interessante have i Viborg. Klik herfra folderen "Velkomst til folkekirken"
udgivet af Det mellemkirkelige Råd i samarbejde
med Nævnet for Etnisk Ligestilling og
Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer:

I 960 indførte kong Harald Blåtand kristendommen i Danmark. Det markerede han ved at opsætte en sten med indskriften om, at han "gjorde danerne kristne". Da stenen står i Jelling, kaldes den for Jellingstenen. Siden da har der været kristendom og kirke i Danmark, og i løbet af de tusind år har kristendommen sat sine spor mange steder.

Ved kirkens hjælp blev der startet både skoler og hospitaler i Danmark, selv om de fleste skoler og hospitaler ikke har forbindelse med kirken mere. Kirketårnene rager op i de fleste danske byer, og på en del af dem kan man tydeligt se, at de har stået der i mange hundrede år.

Årets rytme er bygget op om de kristne højtider som jul, hvor Jesu fødsel fejres, og påske, som er festen for Jesu opstandelse. Når de fleste butikker holder lukket om søndagen, hænger det sammen med, at det er den ugentlige hviledag, fordi det var på en søndag, Jesus opstod fra de døde. Om søndagen er der derfor også gudstjeneste i alle kirkerne.Fordi danskerne har levet med kristendommen som den største religion i så mange hundrede år, sætter mange af dem lighedstegn mellem at være kristen og at være dansk.

Der er mange eksempler på, at kristne tegn bruges til at symbolisere danskheden: korset i det danske flag eller vandmærket i det danske pas, der forestiler Jelligstenen. Det er kristne symboler, som i dag først og fremmest bruges til at markere, at noget er dansk.

Kopi af Jellingstenen opstillet i udstillingshuset "Kongernes Jelling"

Folderen er gratis, og kan fås hos Det mellemkirkelige Råd, Vestergade 8, 1456 København K. Tlf. 3311 4488. E-mail: interchurch@folkekirken.dk

Folderens øvrige indhold:
  • Danskerne og kirken
  • Hvad lærer den lutherkse kirke. Biskop Jan Lindhardt
  • Hvad sker der i kirken?
  • Folkekirken og medlemmerne
  • Folkekirken og folkeregistretVejkirker og andre åbne kirker

Orte Kirke er også vejkirke

I brochurerne kan man se, hvor kirkerne ligger. Der er en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresse.

I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og måske byder på en kop kaffe e.lign.

I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog til rådighed til personlig fordybelse og andagt.

Kirkefondet udgiver disse brochurer over vejkirker og andre åbne kirker i Danmark. Det er de deltagende kirker, der finansierer trykning og distribution af brochurerne.

Mange bruger brochurerne, når de tager rundt på ture i Danmark. Formatet gør det nemt at have brochuren liggende i handske-
rummet. Turistbureauer, biblioteker m.fl. rekvirerer året igennem flere brochurer, når de er løbet tør. Der udgives lignende brochurer i de andre nordiske lande over vejkirker og åbne kirker, og det er herfra ideen stammer til også at udgive brochurer over vejkirker i Danmark.

Hvert år kommer en ny udgave af brochurerne. Brochurerne er illustreret og layoutet af tegner og grafiker Kim Broström og findes i 2 udgaver: én for Jylland og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer). De kan fås i de deltagende kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem mv. eller downloades fra www.vejkirke.dk

Kirken undervejs

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye. Mange - men ikke alle - er åbne for besøgende. I kirken kan du

  • sidde i fred, tænke, bede en bøn, læse i bibel eller salmebog, som findes i kirken

  • opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie

  • tænde et lys, hvis der er en lysglobe el. lign.

  • deltage i gudstjenester, andagter og koncerter

  • tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale.

Kirkerne kan være lukkede for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.