Orienteringsmøde om efterårets valg til menighedsrådet:

Tirsdag d. 9. juni kl. 17.00 i Orte Sognehus, Orte Byvej 11.
Alle er velkomne til at komme og høre om det indholdsrige arbejde
i menighedsrådet, til gavn for kirken og for kirkelivets trivsel i sognet.
Mødet afsluttes med et let traktement.
Med venlig hilsen
Orte Menighedsråd.

Konfirmationsdatoerne for indeværende år:

Lørdag d. 27. juni kl. 9.30 og 10.45.
Søndag d. 28. juni kl. 9.30 og 10.45.
Lørdag d. 29. august kl. 9.30 og 10.45.

Klik her og læs folderen om sorg

Klik her og læs mere om de Åbne kirker