+ kirkebladet

Billeder fra et år med Corona.

Tekst og foto ved sognepræst Susanne Andersen


Tildækkede salmebøger i Kerte Kirke



Præst uden kirkegængere: lukkede kirker marts 2020



Påske 2020, uden påskegudstjenester. Men på initiativ af Vivian og Jens Hvenegaard, der filmede og redigerede, blev der sendt videohilsener fra alle pastoratets kirker. Her er der gjort klar på alteret i Kerte Kirke til at optage en påskehilsen til kirkernes hjemmesider og facebook.



Og her gør kirkesanger René og daværende organist Frede musikalsk klar til optagelse af videohilsen i april 2020 i Orte Kirke.



Befrielsesaftenen d. 4. maj: En smuk aften, der blev markeret
med lys i vinduerne i kirkerne og i mange hjem.



Og så blev det sommer (juni) og friluftsgudstjeneste i Den gamle Købmandshave ved Orte Sognehus! Nu blev alt godt igen (troede vi…).



Udsatte konfirmationer 2020 i Orte Kirke. Hele 7 konfirmationer i pastoratet måtte der til, udsat til henholdsvis juni og august og med ganske få konfirmander ved hver enkelt, før alle var konfirmeret. Dette er den samlede flok i Orte, sammensat af 19 enkeltfotos. (20 med præsten). Foto: Grimsbjerg Foto.v



Sogneudflugt til Skarø i september. Det var før indførelsen af afstandskrav, og mundbind var kun påbudt i bussen, men vi øvede os!


Efteråret gik – de nye konfirmander startede, og vi gennemførte undervisningen helt frem til før jul. Der blev brugt masser af håndsprit. Den traditionsrige Luciagudstjeneste blev gennemført, dog med klart færre konfirmander end vanligt.
Alle øvrige aktiviteter med foredrag og koncerter blev aflyst.
Og til sidst blev også julegudstjenesterne aflyst! Beskeden kom d. 23. december sent om aftenen.
Vi fik RET travlt med at planlægge streaming af to juleaftens gudstjenester i pastoratet, men det lykkedes, med dén gode tekniske hjælp, vi fik. Tak for det!



Julekrybben i Orte Kirke


I januar 2021 startede gudstjenesterne igen, med endnu større krav om afstand og færre deltagere. Hver person skal have 7,5 m2 til rådighed, og fælles salmesang er ikke tilladt.
Det er en udfordring, især ved begravelser og bisættelser, hvor vi ikke må samle alle dem, der gerne ville have sagt et sidste farvel.
Mange barnedåb er udsat, og det er bryllupperne og konfirmationerne også.
Vi glæder os til bedre tider!
Ved almindelige søndagsgudstjenester er der almindeligvis god plads, og man skal ikke være bange for at møde op.


I februar kom sneen og frosten, så vi slutter med snebilleder



Snerydning ved Kerte Præstegård februar 2021 - her skal man bakke for at rydde sne!



Før snerydningen lå der et tykt, blødt snetæppe.



Kerte Kirke, skole og klubhus i sne.