Konfirmander
i Orte Kirke
Udsnit af undervisningslokalet i Orte SognehusDatoer for kommende konfirmationer

2020: Lørdag d. 25. og søndag d. 26. april
2021: Lørdag d. 1. maj og søndag d. 2. maj
2022: Lørdag d. 23. april og søndag d. 24. april
2023: Lørdag d. 6. maj og søndag d. 7. maj
2024: Lørdag d. 27. april og søndag d. 28. april

Der kan frit vælges mellem lørdags- og søndagskonfirmation.
De fleste vælger lørdag, men alle er sikret at kunne vælge søndag,
hvis det ønskes. Forældre kan evt. tale sammen med andre forældre om spørgsmålet.
Undervisningen foregår dels i Kerte Præstegård (onsdag morgener),
dels i Orte Sognehus (torsdag morgener).
Vi startr i september.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten ved tvivlsspørgsmål.Konfirmandindskrivning til konfirmationerne i 2020:

Søndag d. 18. august 2019 kl. 19.00: Indskrivning i Skydebjerg Kirke.
Søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30: Indskrivning i Kerte Kirke.
Søndag d. 1. september 2019 kl. 19.00: Indskrivning i Orte Kirke.

Forhåndstilmelding, spørgsmål med videre:

Ring til Susanne Andersen på tlf. 6443 1247, eller skriv på LSAN@km.dk
Konfirmationerne i 2019: Orte lørdag d. 4. maj kl. 10.15, Kerte lørdag d. 11. maj kl. 10.30, Skydebjerg lørdag d. 27. april kl. 10.15 + ekstra lørdag d. 4. maj kl. 12.00. Der er ingen søndagskonfirmationer i 2019.