Konfirmander
i Orte Kirke
Udsnit af undervisningslokalet i Orte SognehusDatoer for kommende konfirmationer

2021: Lørdag d. 1. maj og søndag d. 2. maj

Konfirmationer i Orte Kirke 2021.
Ligesom i 2020 har præst og menighedsråd ved Orte Kirke set sig nødsaget til at helgardere konfirmationerne i 2021.
Det vil sige, at
- Den planlagte konfirmation lørdag d. 1. maj bibeholdes som en mulighed.
- Herudover tilbyder vi konfirmation lørdag d. 4. september og også lørdag d. 11. september.
Konfirmationerne vil blive afholdt uanset antal tilmeldte.

Vi tager dette initiativ, fordi vi gerne vil være sikre på, at alle kan få det antal gæster med til den efterfølgende konfirmationsfest, som de gerne vil.

>

2022: Lørdag d. 23. april og søndag d. 24. april
2023: Lørdag d. 6. maj og søndag d. 7. maj
2024: Lørdag d. 27. april og søndag d. 28. april

Der kan frit vælges mellem lørdags- og søndagskonfirmation.
De fleste vælger lørdag, men alle er sikret at kunne vælge søndag,
hvis det ønskes. Forældre kan evt. tale sammen med andre forældre om spørgsmålet.
Undervisningen foregår dels i Kerte Præstegård (onsdag morgener),
dels i Orte Sognehus (torsdag morgener).
Vi starter i september.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten ved tvivlsspørgsmål.