Menighedsrådsvalget 2020

13. oktober 2020:

Der indkom ikke nogen liste. Valgt er således: Elsebeth Hovmand Buhl Nør Hededam, Jens Peder Kristiansen, Flemming Olsen, Marianne Vejby Jakobsen, Benedikte Hovmand Buhl.

Stedfortrædere:
Else Olsen og Emilie Rigmor Turner

Grundet covid-19 situationen er mødet flyttet til tirsdag den 15. september kl. 19.00

Menighedsrådsvalg i 2020!

Orienteringsmøde om efterårets valg til menighedsrådet:
Tirsdag d. 9. juni kl. 17.00 i Orte Sognehus, Orte Byvej 11.
Alle er velkomne til at komme og høre om det indholdsrige arbejde
i menighedsrådet, til gavn for kirken og for kirkelivets trivsel i sognet.
Mødet afsluttes med et let traktement.
Med venlig hilsen
Orte Menighedsråd.

På mødet den 15. september 2020 blev følgende opstillet på en liste: Elsebeth Hovmand Buhl Nør Hededam, Jens Peder Kristiansen, Flemming Olsen, Marianne Vejby Jakobsen, Benedikte Hovmand Buh.

Stedfortrædere:
Else Olsen og Emilie Rigmor Turner

Der kan indgives kandidatlister indtil senest 13. oktober 2020. Sker det ikke, er ovennævnte valgt til menighedsrådet.Her et kort referat af aftenens forløb:

 1. Sognehuset. Menighedsrådet har nu truffet beslutning om den fortsatte renovering af købmandsgården. Det betyder, at lagerbygningerne rives ned, og at den tidligere privatbeboelse inddrages til mødelokaler. Der er ikke dato for påbegyndelse af projektet, da økonomien først skal bringes på plads.

 2. Kirken. Bliver kalket i år, og det er besluttet, at der udarbejdes et digitalt kirkegårdskort.

 3. Kirkens budget. Provstiudvalget har fastsat kirkens driftsbudget for 2020 til kr. 1.083.000.

 4. Arrangementer. Tirsdagsforedragene fortsættes fra oktober med et månedigt foredrag på en tirsdag eftermiddag. Den 26. september arrangeres en spis sammen og syng sammen aften i sognehuset. Sogneudflugten har Roskilde Domkirke som mål den 8. september.


Persondataforordning

EU har med virkning fra 25. maj 2018 fastsat nogle regler for beskyttelse af personoplysninger i EU, og da menighedsrådene - især som arbejdsgivere - har med personlige infirmationer om medarbejdere at gøre, har de regler også konsekvenser i folkekirken.

Klik her og læs forordningen


Menighedsrådsvalget 2018

Valg til menighedsrådet i Orte Sogn.
Informations- og opstillingsmøde
torsdag den 13. september kl. 19.00

Kære menighed i Orte
Så er der atter gået 2 år og det er tid til, at der igen skal være valg til menighedsrådet i Orte. Vi afholder informations- og opstillingsmøde den 13. september kl. 19, så skulle du være interesseret i at høre nærmere og evt. stille op er du hjertelig velkommen. Mødet afholdes i Orte sognehus på Orte Byvej 11.
Orte Menighedsråd består af 5 valgte medlemmer samt af det fødte medlem, vores sognepræst Susanne Andersen. Hertil kommer suppleanter, som i Orte også deltager i møder etc. i det omfang de selv har lyst til. Menighedsrådet nyder stor gavn af de ekstra hænder, da der er mange forskelligartede opgaver at varetage, herudover giver det suppleanterne godt indblik i, hvordan arbejdet i menighedsrådet foregår og hvad det består af, og de er således meget bedre rustet til at indtræde i rådet, hvis der skulle blive behov for det.

De opgaver, som menighedsrådet varetager, er som nævnt meget forskellige, og består blandt andet i
" at planlægge og afholde diverse arrangementer og aktiviteter i henholdsvis kirke og sognehus gennem hele året
" at tage vare på kirken og dens bygninger samt kirkegård med alt hvad derunder hører af vedligeholdelse, renovering og nyanlæg
" at sikre at alt omkring økonomi varetages
" at varetage alle opgaver i forbindelse med at have personale ansat
" at afholde menighedsrådsmøder samt 1 årligt fællesmøde med Kerte menighedsråd

Har du noget tid, som du overvejer at bruge på frivilligt arbejde, vil vi blive glade for at se dig, uanset hvad end din motivation for at komme er, om du vil lære nyt og udvide dine horisonter, gerne vil have større tilknytning til lokalsamfundet og være med i et dejligt fællesskab, være med til at præge din sognekirke eller noget helt andet.
Håber vi ses.
På vegne af Orte Menighedsråd,
Marianne Jakobsen


Menighedsrådets formand, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
orienterede på mødet den 13. september

Menighedsrådsvalget 2018

Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister var der indkommet 1 liste, hvorfor valget i Orte Sogn bortfalder


Menighedsrådsvalget 2016

Klik her og læs om bestemmelserne for menighedsråd.

Da fristen for indlevering af lister til valget udløb, var der kun indkommet een liste, hvorfor valget den 8. november er bortfaldet

Det kommende menighedsråd

Kandidaterne er:

  1. Elisabeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam

  2. Marianne Vejby Jakobsen

  3. Else Olsen

  4. Jens Peder Christiansen

  5. Jesper Ulskov Madsen

Stedfortræderne er:

Anne Brauer-Christiansen
Emilie Rigmor Turner
Eva Mortensen
Benedikte Hovmand Buhl
Line Ferslev Bøgelund-Bock

Orienteringsmøde den 13. september


Formand for menighedsrådet, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
byder velkommen og orienterer om menighedsrådets arbejde.

Aftenens anden afdeling

Efter menighedsrådets orientering var der mulighed for forsamlingen at opstille en liste for valg af medlemmer til det kommende menighedsråd.

Menighedsrådsmedlem Line Ferslev Bøgelund-Bock redegjorde for reglerne for at lave en liste, og forsamlingen tog fat på en drøftelse. En del navne blev bragt i forslag, men listen blev ikke endelig.
Klip fra kirkebladetMenighedsrådsvalget 2014


28. november

Nyt menighedsråd i Orte:

2 nye medlemmer indtræder i Orte Menighedsråd pr. 1. søndag i advent, fordi Orte deltager i forsøg med 2-årige valgperioder i stedet for de gængse 4 år.

De nye er: Line Bøgelund-Bock, Orte Byvej, og Marianne Jakobsen, Temmeshave.
Hjerteligt velkomne skal I være!

De to afgående menighedsrådsmedlemmer er Marie Lyhr, Orte Vejsmark, og Erik Olsen, Frøbjerg Vænge. Erik Olsen er i de senere måneder blevet repræsenteret i menighedsrådet af sin suppleant, Else Olsen (Jo, de er mand og kone!). Else Olsen stopper hermed som suppleant i rådet. Else har tidligere siddet som medlem af menighedsrådet.
Orte Menighedsråd vil gerne rette en stor tak til Marie, Else og Erik for det store arbejde og kirkelige engagement. Vi glæder os til fortsat at møde jer til gudstjenester og arrangementer.

Der er også nye på posterne som suppleanter til menighedsrådet – og heldigvis er suppleanterne en vigtig og aktiv del af rådet!
Følgende er valgt som suppleanter:
Andreas Nielsen, Årupvej. Emilie Turner, Orte Byvej. Marie Lyhr, Orte Vejsmark, og Eva Mortensen, Frøbjergvej. Velkommen også til jer.

Orte Menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen. Næstformand: Anne Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark. Kirkeværge og kontaktperson: Mogens Hansen, Orte Byvej.
Kasserer: Marianne Jakobsen, Temmeshave.


Stående fra venstre: Andreas Nielsen (suppleant), Line Bøgelund-Bock (medlem af bl.a. valgbestyrelsen), Marianne Jakobsen (valgt kasserer), Emilie Turner (suppleant), Mogens Hansen (kirkeværge og kontaktperson). Siddende fra venstre: Susanne Andersen (præst og sekretær), Eva Mortensen (suppleant), Elsebeth Buhl Hededam (formand), Anne Brauer-Christiansen (næstformand). Marie Lyhr (fraværende, da fotoet blev taget) er også suppleant.
Erik Olsen er i de senere måneder blevet repræsenteret i menighedsrådet af sin suppleant, Else Olsen (Jo, de er mand og kone!). Else Olsen stopper hermed som suppleant i rådet. Else har tidligere siddet som medlem af menighedsrådet.

Oktober

Da der kun er indkommet een kandidatliste til menigheds-
rådsvalget i november, bortfalder afstemningen.

Menighedsrådet får to nye medlemmer.
Det er Marianne Vejby Jakobsen, Temmeshave 7, og
Line Ferslev Bøgelund-Bock, Orte Byvej 4.
Menighedsrådsvalget 2012
og det nye råd for Orte Sogn

Hvert fjerde år skal der være valg til menighedsraad, og vi befinder os netop nu i et valgår, idet den næste periode begynder med det kommende kirkeår.

Her på siden er der blevet orienteret om valget for det, som berører Orte Sogn.
Det kan der læses om efter billedet og længere ned på siden.


Her er holdet,
som skal lede sognet de næste to år fra adventssøndag:


Fra venstre:
Mogens Damgaard Hansen, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
Marie Kathrine Lyhr, Anne Brauer-Christiansen,
sognepræst Susanne Andersen og Svend Erik Olsen

Rådet har holdt sit konstituerende møde.
Formand bliver Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam.
Næstformand bliver Anne Brauer-Christiansen.
Kasserer bliver Marie Kathrine Lyhr.
Kirkeværge og kontaktperson bliver Mogens Damgaard Hansen

Aflysning af valg til menighedsråd

Sidste frist for indlevering af kandidatlister til menighedsdrådsvalg den 13. november 2012 var tirsdag den 2. oktober kl. 19.00.
På klokkeslættet var der kun indkommet een liste.

På listen er der 8 navne:

 1. Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
  Bankevejen 30, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 2. Mogens Damgaard Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup.

 3. Svend Erik Olsen, Frøbjerg Vænge 13, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 4. Marie Kathrine Lyhr, Orte Vejsmark 14, Orte, 5560 Aarup.

 5. Anne Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark 7, Orte, 5560 Aarup.

 6. Else Olsen, Frøbjerg Vænge 13, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 7. Emilie Rigmor Turner, Orte Byvej 1, Orte, 5560 Aarup.

 8. Eva Mortensen, Frøbjergvej 102, Frøbjerg, 5560 Aarup.

De fem første på listen danner det nye råd, og deres funktionsperiode begynder første søndag i advent.
De tre sidste på listen er suppleanter.


2-års valgperiode som forsøg

I loven om menighedsrådsvalg er det fastsat, at en valgperiode skal være på 4 år, men ved dette valg er der indført en forsøgspordning, som interesserede sogne kan deltage i. Der er tre muligheder, og her i Orte har vi valgt at benytte os af den mulighed, som giver en valgperiode på 2 år.
Vi har i menighedsrådet valgt denne løsning ud fra den betragtning, at det så vil være lettere at få folk til at gå ind i menighedsrådsarbejdet, da det kan være svært at overskue en lang periode på 4 år.


Valgbestyrelse:

Erik Olsen, Mogens Hansen og Otto Clement (valgbestyrelsens formand)

Valgdato: Tirsdag den 13. november 2012

Menighedsrådsvalg i Orte Sogn

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 13. november 2012 vil blive afholdt valg af 5 medlemmer til menighedsrådet
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresser fra tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00.
De personer, hvortil kandidatlisterne kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 19.00

Valgbestyrelsen for Orte Sogn:
Formand: Otto Clement, Brændholtvej 17, Brændholt, 5560 Aarup. Tlf. 64 45 12 56. E-post: oclement@post2.tele.dk

Kandidatlister kan indleveres til:

Erik Olsen, Frøbjerg Vænge 13, 5560 Aarup. Tlf. 64 45 12 23,
eller Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte. Tlf. 64 45 12 28.


Klippet fra Kirkebladet

Orienteringsmøde på Frøbjerg-Orte Friskole
torsdag den 13. september kl. 19.00.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i den forløbne periode og om, hvilke tanker og overvejelser rådet har gjort sig om de kommende år.

Menighedsrådet opfordrer stærkt til, at folk møder op og tager del i debatten om kirkens liv og vækst i Orte Sogn.


Debatmøder d. 1. marts om Folkekirkens fremtid.

Folkekirken og dens fremtid bliver diskuteret livligt rundt omkring i landet i disse år.
Skal vi have en kirkeforfatning? Skal kirke og stat skilles ad? Skal bøsser og lesbiske kunne blive viet i kirken, og skal de så kaldes ægtefæller? Skal der lukkes kirker?

Det er vel ikke kun Folketinget, der skal diskutere disse spørgsmål - det vil være fint at få en ægte, folkelig debat om dem.
Derfor arrangerer Menighedsrådsforeningen nogle debatmøder rundt omkring i landet på den samme dato, nemlig torsdag d. 1. marts.

Ovenstående kan læses i det kommende kirkeblad.
Læs også nedenstående pressemeddelelse, som er udsendt af flere kirkelige organisationer.

DEBATMØDER PÅ FYN:

Odense Friskole Hjallesevej 2, 5000 Odense. Mødeleder: Thorsten Johannessen

Den Frie Lærerskole, Ollerup Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Mødeleder: Hans HvidbergPRESSEMEDDELSE

Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?

Og hvordan skaber vi fremtidens kirke? Det er spørgsmål, som alle inviteres til at diskutere på 27 åbne debatmøder over hele landet den 1. marts kl. 19-22.

Den 1. marts inviteres folkekirkens medlemmer til at diskutere folkekirkens retning og fremtid. Alle, der har en holdning til kirken, er velkomne - uanset om de bruger kirken meget eller lidt i dag.

27 steder i landet slår efterskoler og højskoler dørene op kl. 19-22. På møderne skal deltagerene blandt andet diskutere, hvorfor vi har brug for folkekirken, og hvordan vi skaber fremtidens kirke. Målet er at ruske op i debatten, få folk op af lænestolen og i gang med at skabe den kirke, som de ønsker sig:
- Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken, konstaterer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen.

- Det er historisk, at så forskellige kirkelige organisationer som Grundtvigsk Forum og Indre Mission i fællesskab planlægger noget som helst. Men det gør vi nu, fordi vi synes, at kirkens udvikling - og ikke mindst det demokratiske element i kirken - er så væsentligt. Menighedsrådsvalget er lige om hjørnet, og vi skal have mobiliseret alle kræfter. Vi håber derfor meget, at alle - uanset kirkeligt ståsted - har lyst til at blande sig i debatten, siger sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Hans Grishauge.

Kom og deltag i debatten!

Møderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. På www.menighedsraad.dk kan man finde det nærmeste møde. Der er ingen tilmelding, så mød op og tag naboen med.

Hvem arrangerer møderne: Debatmøderne arrangeres af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkefondet, Kirkeligt Centrum, FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark.
Vil du vide mere?
Der er mulighed for at få yderlige information om debatmøderne ved at kontakte: Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på tlf.: 3886 3973, Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær for Indre Mission, på tlf.: 6010 7880 eller Hans Grishauge, Sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, på tlf.: 3373 2805.

DEBATMØDER PÅ FYN:

Odense Friskole Hjallesevej 2, 5000 Odense. Mødeleder: Thorsten Johannessen

Den Frie Lærerskole, Ollerup Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Mødeleder: Hans Hvidbergraadvalg
Grundet covid-19 situationen er mødet flyttet til tirsdag den 15. septembe kl. 19.00

Menighedsrådsvalg i 2020!

Orienteringsmøde om efterårets valg til menighedsrådet:
Tirsdag d. 9. juni kl. 17.00 i Orte Sognehus, Orte Byvej 11.
Alle er velkomne til at komme og høre om det indholdsrige arbejde
i menighedsrådet, til gavn for kirken og for kirkelivets trivsel i sognet.
Mødet afsluttes med et let traktement.
Med venlig hilsen
Orte Menighedsråd.

På mødet den 15. september blev følgende opstillet på en liste: Elsebeth Hovmand Buhl Nør Hededam, Jens Peder Kristiansen, Flemming Olsen, Marianne Vej Jakobsen, Benedikte Hovmand Buh.

Stedfortrædere:
Else Olsen og Emilie Riigmor TurnerHer et kort referat af aftenens forløb:

 1. Sognehuset. Menighedsrådet har nu truffet beslutning om den fortsatte renovering af købmandsgården. Det betyder, at lagerbygningerne rives ned, og at den tidligere privatbeboelse inddrages til mødelokaler. Der er ikke dato for påbegyndelse af projektet, da økonomien først skal bringes på plads.

 2. Kirken. Bliver kalket i år, og det er besluttet, at der udarbejdes et digitalt kirkegårdskort.

 3. Kirkens budget. Provstiudvalget har fastsat kirkens driftsbudget for 2020 til kr. 1.083.000.

 4. Arrangementer. Tirsdagsforedragene fortsættes fra oktober med et månedigt foredrag på en tirsdag eftermiddag. Den 26. september arrangeres en spis sammen og syng sammen aften i sognehuset. Sogneudflugten har Roskilde Domkirke som mål den 8. september.


Persondataforordning

EU har med virkning fra 25. maj 2018 fastsat nogle regler for beskyttelse af personoplysninger i EU, og da menighedsrådene - især som arbejdsgivere - har med personlige infirmationer om medarbejdere at gøre, har de regler også konsekvenser i folkekirken.

Klik her og læs forordningen


Menighedsrådsvalget 2018

Valg til menighedsrådet i Orte Sogn.
Informations- og opstillingsmøde
torsdag den 13. september kl. 19.00

Kære menighed i Orte
Så er der atter gået 2 år og det er tid til, at der igen skal være valg til menighedsrådet i Orte. Vi afholder informations- og opstillingsmøde den 13. september kl. 19, så skulle du være interesseret i at høre nærmere og evt. stille op er du hjertelig velkommen. Mødet afholdes i Orte sognehus på Orte Byvej 11.
Orte Menighedsråd består af 5 valgte medlemmer samt af det fødte medlem, vores sognepræst Susanne Andersen. Hertil kommer suppleanter, som i Orte også deltager i møder etc. i det omfang de selv har lyst til. Menighedsrådet nyder stor gavn af de ekstra hænder, da der er mange forskelligartede opgaver at varetage, herudover giver det suppleanterne godt indblik i, hvordan arbejdet i menighedsrådet foregår og hvad det består af, og de er således meget bedre rustet til at indtræde i rådet, hvis der skulle blive behov for det.

De opgaver, som menighedsrådet varetager, er som nævnt meget forskellige, og består blandt andet i
" at planlægge og afholde diverse arrangementer og aktiviteter i henholdsvis kirke og sognehus gennem hele året
" at tage vare på kirken og dens bygninger samt kirkegård med alt hvad derunder hører af vedligeholdelse, renovering og nyanlæg
" at sikre at alt omkring økonomi varetages
" at varetage alle opgaver i forbindelse med at have personale ansat
" at afholde menighedsrådsmøder samt 1 årligt fællesmøde med Kerte menighedsråd

Har du noget tid, som du overvejer at bruge på frivilligt arbejde, vil vi blive glade for at se dig, uanset hvad end din motivation for at komme er, om du vil lære nyt og udvide dine horisonter, gerne vil have større tilknytning til lokalsamfundet og være med i et dejligt fællesskab, være med til at præge din sognekirke eller noget helt andet.
Håber vi ses.
På vegne af Orte Menighedsråd,
Marianne Jakobsen


Menighedsrådets formand, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
orienterede på mødet den 13. september

Menighedsrådsvalget 2018

Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister var der indkommet 1 liste, hvorfor valget i Orte Sogn bortfalder


Menighedsrådsvalget 2016

Klik her og læs om bestemmelserne for menighedsråd.

Da fristen for indlevering af lister til valget udløb, var der kun indkommet een liste, hvorfor valget den 8. november er bortfaldet

Det kommende menighedsråd

Kandidaterne er:

  1. Elisabeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam

  2. Marianne Vejby Jakobsen

  3. Else Olsen

  4. Jens Peder Christiansen

  5. Jesper Ulskov Madsen

Stedfortræderne er:

Anne Brauer-Christiansen
Emilie Rigmor Turner
Eva Mortensen
Benedikte Hovmand Buhl
Line Ferslev Bøgelund-Bock

Orienteringsmøde den 13. september


Formand for menighedsrådet, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
byder velkommen og orienterer om menighedsrådets arbejde.

Aftenens anden afdeling

Efter menighedsrådets orientering var der mulighed for forsamlingen at opstille en liste for valg af medlemmer til det kommende menighedsråd.

Menighedsrådsmedlem Line Ferslev Bøgelund-Bock redegjorde for reglerne for at lave en liste, og forsamlingen tog fat på en drøftelse. En del navne blev bragt i forslag, men listen blev ikke endelig.
Klip fra kirkebladetMenighedsrådsvalget 2014


28. november

Nyt menighedsråd i Orte:

2 nye medlemmer indtræder i Orte Menighedsråd pr. 1. søndag i advent, fordi Orte deltager i forsøg med 2-årige valgperioder i stedet for de gængse 4 år.

De nye er: Line Bøgelund-Bock, Orte Byvej, og Marianne Jakobsen, Temmeshave.
Hjerteligt velkomne skal I være!

De to afgående menighedsrådsmedlemmer er Marie Lyhr, Orte Vejsmark, og Erik Olsen, Frøbjerg Vænge. Erik Olsen er i de senere måneder blevet repræsenteret i menighedsrådet af sin suppleant, Else Olsen (Jo, de er mand og kone!). Else Olsen stopper hermed som suppleant i rådet. Else har tidligere siddet som medlem af menighedsrådet.
Orte Menighedsråd vil gerne rette en stor tak til Marie, Else og Erik for det store arbejde og kirkelige engagement. Vi glæder os til fortsat at møde jer til gudstjenester og arrangementer.

Der er også nye på posterne som suppleanter til menighedsrådet – og heldigvis er suppleanterne en vigtig og aktiv del af rådet!
Følgende er valgt som suppleanter:
Andreas Nielsen, Årupvej. Emilie Turner, Orte Byvej. Marie Lyhr, Orte Vejsmark, og Eva Mortensen, Frøbjergvej. Velkommen også til jer.

Orte Menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen. Næstformand: Anne Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark. Kirkeværge og kontaktperson: Mogens Hansen, Orte Byvej.
Kasserer: Marianne Jakobsen, Temmeshave.


Stående fra venstre: Andreas Nielsen (suppleant), Line Bøgelund-Bock (medlem af bl.a. valgbestyrelsen), Marianne Jakobsen (valgt kasserer), Emilie Turner (suppleant), Mogens Hansen (kirkeværge og kontaktperson). Siddende fra venstre: Susanne Andersen (præst og sekretær), Eva Mortensen (suppleant), Elsebeth Buhl Hededam (formand), Anne Brauer-Christiansen (næstformand). Marie Lyhr (fraværende, da fotoet blev taget) er også suppleant.
Erik Olsen er i de senere måneder blevet repræsenteret i menighedsrådet af sin suppleant, Else Olsen (Jo, de er mand og kone!). Else Olsen stopper hermed som suppleant i rådet. Else har tidligere siddet som medlem af menighedsrådet.

Oktober

Da der kun er indkommet een kandidatliste til menigheds-
rådsvalget i november, bortfalder afstemningen.

Menighedsrådet får to nye medlemmer.
Det er Marianne Vejby Jakobsen, Temmeshave 7, og
Line Ferslev Bøgelund-Bock, Orte Byvej 4.
Menighedsrådsvalget 2012
og det nye råd for Orte Sogn

Hvert fjerde år skal der være valg til menighedsraad, og vi befinder os netop nu i et valgår, idet den næste periode begynder med det kommende kirkeår.

Her på siden er der blevet orienteret om valget for det, som berører Orte Sogn.
Det kan der læses om efter billedet og længere ned på siden.


Her er holdet,
som skal lede sognet de næste to år fra adventssøndag:


Fra venstre:
Mogens Damgaard Hansen, Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
Marie Kathrine Lyhr, Anne Brauer-Christiansen,
sognepræst Susanne Andersen og Svend Erik Olsen

Rådet har holdt sit konstituerende møde.
Formand bliver Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam.
Næstformand bliver Anne Brauer-Christiansen.
Kasserer bliver Marie Kathrine Lyhr.
Kirkeværge og kontaktperson bliver Mogens Damgaard Hansen

Aflysning af valg til menighedsråd

Sidste frist for indlevering af kandidatlister til menighedsdrådsvalg den 13. november 2012 var tirsdag den 2. oktober kl. 19.00.
På klokkeslættet var der kun indkommet een liste.

På listen er der 8 navne:

 1. Elsebeth Hovmand Buhl Nørgaard Hededam,
  Bankevejen 30, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 2. Mogens Damgaard Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup.

 3. Svend Erik Olsen, Frøbjerg Vænge 13, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 4. Marie Kathrine Lyhr, Orte Vejsmark 14, Orte, 5560 Aarup.

 5. Anne Brauer-Christiansen, Orte Vejsmark 7, Orte, 5560 Aarup.

 6. Else Olsen, Frøbjerg Vænge 13, Frøbjerg, 5560 Aarup.

 7. Emilie Rigmor Turner, Orte Byvej 1, Orte, 5560 Aarup.

 8. Eva Mortensen, Frøbjergvej 102, Frøbjerg, 5560 Aarup.

De fem første på listen danner det nye råd, og deres funktionsperiode begynder første søndag i advent.
De tre sidste på listen er suppleanter.


2-års valgperiode som forsøg

I loven om menighedsrådsvalg er det fastsat, at en valgperiode skal være på 4 år, men ved dette valg er der indført en forsøgspordning, som interesserede sogne kan deltage i. Der er tre muligheder, og her i Orte har vi valgt at benytte os af den mulighed, som giver en valgperiode på 2 år.
Vi har i menighedsrådet valgt denne løsning ud fra den betragtning, at det så vil være lettere at få folk til at gå ind i menighedsrådsarbejdet, da det kan være svært at overskue en lang periode på 4 år.


Valgbestyrelse:

Erik Olsen, Mogens Hansen og Otto Clement (valgbestyrelsens formand)

Valgdato: Tirsdag den 13. november 2012

Menighedsrådsvalg i Orte Sogn

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 13. november 2012 vil blive afholdt valg af 5 medlemmer til menighedsrådet
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresser fra tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00, til tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00.
De personer, hvortil kandidatlisterne kan indleveres, træffes i nævnte tidsrum alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 19.00

Valgbestyrelsen for Orte Sogn:
Formand: Otto Clement, Brændholtvej 17, Brændholt, 5560 Aarup. Tlf. 64 45 12 56. E-post: oclement@post2.tele.dk

Kandidatlister kan indleveres til:

Erik Olsen, Frøbjerg Vænge 13, 5560 Aarup. Tlf. 64 45 12 23,
eller Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte. Tlf. 64 45 12 28.


Klippet fra Kirkebladet

Orienteringsmøde på Frøbjerg-Orte Friskole
torsdag den 13. september kl. 19.00.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i den forløbne periode og om, hvilke tanker og overvejelser rådet har gjort sig om de kommende år.

Menighedsrådet opfordrer stærkt til, at folk møder op og tager del i debatten om kirkens liv og vækst i Orte Sogn.


Debatmøder d. 1. marts om Folkekirkens fremtid.

Folkekirken og dens fremtid bliver diskuteret livligt rundt omkring i landet i disse år.
Skal vi have en kirkeforfatning? Skal kirke og stat skilles ad? Skal bøsser og lesbiske kunne blive viet i kirken, og skal de så kaldes ægtefæller? Skal der lukkes kirker?

Det er vel ikke kun Folketinget, der skal diskutere disse spørgsmål - det vil være fint at få en ægte, folkelig debat om dem.
Derfor arrangerer Menighedsrådsforeningen nogle debatmøder rundt omkring i landet på den samme dato, nemlig torsdag d. 1. marts.

Ovenstående kan læses i det kommende kirkeblad.
Læs også nedenstående pressemeddelelse, som er udsendt af flere kirkelige organisationer.

DEBATMØDER PÅ FYN:

Odense Friskole Hjallesevej 2, 5000 Odense. Mødeleder: Thorsten Johannessen

Den Frie Lærerskole, Ollerup Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Mødeleder: Hans HvidbergPRESSEMEDDELSE

Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?

Og hvordan skaber vi fremtidens kirke? Det er spørgsmål, som alle inviteres til at diskutere på 27 åbne debatmøder over hele landet den 1. marts kl. 19-22.

Den 1. marts inviteres folkekirkens medlemmer til at diskutere folkekirkens retning og fremtid. Alle, der har en holdning til kirken, er velkomne - uanset om de bruger kirken meget eller lidt i dag.

27 steder i landet slår efterskoler og højskoler dørene op kl. 19-22. På møderne skal deltagerene blandt andet diskutere, hvorfor vi har brug for folkekirken, og hvordan vi skaber fremtidens kirke. Målet er at ruske op i debatten, få folk op af lænestolen og i gang med at skabe den kirke, som de ønsker sig:
- Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken, konstaterer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen.

- Det er historisk, at så forskellige kirkelige organisationer som Grundtvigsk Forum og Indre Mission i fællesskab planlægger noget som helst. Men det gør vi nu, fordi vi synes, at kirkens udvikling - og ikke mindst det demokratiske element i kirken - er så væsentligt. Menighedsrådsvalget er lige om hjørnet, og vi skal have mobiliseret alle kræfter. Vi håber derfor meget, at alle - uanset kirkeligt ståsted - har lyst til at blande sig i debatten, siger sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Hans Grishauge.

Kom og deltag i debatten!

Møderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. På www.menighedsraad.dk kan man finde det nærmeste møde. Der er ingen tilmelding, så mød op og tag naboen med.

Hvem arrangerer møderne: Debatmøderne arrangeres af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkefondet, Kirkeligt Centrum, FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark.
Vil du vide mere?
Der er mulighed for at få yderlige information om debatmøderne ved at kontakte: Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på tlf.: 3886 3973, Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær for Indre Mission, på tlf.: 6010 7880 eller Hans Grishauge, Sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, på tlf.: 3373 2805.

DEBATMØDER PÅ FYN:

Odense Friskole Hjallesevej 2, 5000 Odense. Mødeleder: Thorsten Johannessen

Den Frie Lærerskole, Ollerup Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Mødeleder: Hans Hvidberg